Преку донаторска претстава и едукативно предавање, Ротари клубот „Кочани – Виница“ го одбележа Ноември – месецот на машкото здравје

Преку донаторска претстава и едукативно предавање, Ротари клубот „Кочани – Виница“ го одбележа Ноември – месецот на машкото здравје Повеќе...

Општина Кочани со поддршка на УСАИД ќе добие физибилити студија за воспоставување јавно-приватно партнерство за изградба и стопанисување со фотонапонски електроцентрали

Општина Кочани со поддршка на УСАИД ќе добие физибилити студија за воспоставување јавно-приватно партнерство за изградба и стопанисување со фотонапонски електроцентрали Повеќе...