„Амор-Компани“ има потреба од работници со работно искуство

„Амор-Компани“ ДООЕЛ-Кочани има потреба од 10 работници со работно искуство, и тоа:

  • 8 работнички/работници на обична машина
  • 1 работничка/работник на опшиварка
  • 1 работничка/работник на рупичарка, копчарка, ринглирачка

Пријавувањето е лично и сите подетални информации ќе ги добиете во просториите на „Амор-Компани“ кои се наоѓаат во Индустриската зона на ул „Крижевска“ бр.15 Кочани.

Телефон за информации:

033/275-550 секој ден од 07:30 ч. до 14:30 ч.

Сподели: