Биди дел од СОУ „Љупчо Сантов“!!!

Направете го вистинскиот избор, запишете се во СОУ „Љупчо Сантов“.

Бидете дел од приказната наречена СОУ „Љупчо Сантов“!!!

Изберете:

-Гимназиско образование (минимум 60 поени)

Застапени се 3 подрачја:

*природно-математичко

*општествено-хуманистичко

*јазично-уметничко

Економско-правна и трговска струка (минимум 60 поени)

*економки техничар

*бизнис-администратор (дуална паралелка)

Хемиско-технолошка струка (45 поени)

*хемиско лабораториски техничар (дуална паралелка)

СОУ „Љупчо Сантов“ во новата учебна година стекна акредитации за две дуални паралелки, бизнис администратор и хемиско лабораториски техничар!!!

Со дуалното образование добивате:

-комбиниран образовен процес (учење во училиште и практична настава кај работодавец на реално работно место)

– месечен надомест од 3.500 денари за секој ученик за време на девет месеци

– можност  за засновање на образование веднаш по завршувањето на средно стручно образование

-добра основа за понатамошна високообразовна надградба

Училиштето е партнер на Еразмус + програмата која нуди различни можности за образование, обука, настава, меѓународна соработка и развој на меѓународни проекти и иницијативи.

СОУ „Љупчо Сантов“ – Вашиот прв избор за квалитетно и стручно образование!!!

Прв уписен рок од 14 до 17 јуни!!!

*кликнете на фотографијата

Сподели: