„Гео Карта Инженеринг“ на нова локација!!!

„Гео Карта Инженеринг“ на нова локација во Кочани, на ул. „Браќа Ставреви“ бр. 23, наспроти Стариот парк во Кочани.

Нуди геодетски и катастерски услуги!!!

Овластен геодет – Александар Лазаров

Тел. за контакт: 070/336-217 

Сподели: