Градежни активности на неколку локации во селото Тркање

Во тек се градежни активности за бетонирање улици во селото Тркање.

Изведувачот на работите, градежната фирма „Коле транс“ заврши со бетонирањето на пристапна улица „Никола Зафиров“, чија должина е 125 м., а за бетонирање се подготвува уште еден уличен крак во должина од 80 м.

Согласно Урбанистичкиот план вон населено место со намена за површински соларни и фотоволтаични електрани во местото викано Страна, во тек е пробивањето на пристапен пат низ месноста Средни Рид во Тркање. Работите за пробивање на пристапниот пат во должина од околу 1 000 м ги изведува фирмата „Калина“ од Оризари. 

Сподели: