Детско игралиште во училишниот двор во селото Грдовци

Во непосредна близина на Подрачното училиште „Никола Карев“ во Грдовци, Општина Кочани во соработка со службите од КЈП „Водовод“, оформи детско игралиште.

Поставени се реквизити за игра, хортикултурно е уредена околината и се засадени високостеблести дрвца.

Уредувањето на овој простор претставува нова корисна содржина наменета за најмладите од Грдовци.

Сподели: