Здруженијата на пензионери од Источниот регион на седница одлучуваа за активностите на здруженијата во периодот што следи

По неколку месечна пауза поради состојбата со коронавирусот, претседателите  на  здруженијата на пензионери од Кочани,  Берово, Пехчево и М. Каменица одржаа седница на која се разгледуваа можностите за одржување на регионални спортски натпревари, музички концерти, игри и песни и други  активности од  регионален  карактер.

Од оправдани причини на седницата не беа присутни претседателите од Виница и Берово.

Заклучокот од  одржаната  седница е дека   Здруженијата ќе работат ангажирано  да се реализираат  регионалните натпревари и настапи во зависност од условите на пандемиската состојба. Беше нагласено дека  ќе сторат се за да се одржат, но само доколку нема ниту  мал ризик за здравјето на учесниците и другите активисти.

На седницата беа запазени сите протоколи во однос на заштита од КОВИД -19, а  салата уредена  според протоколи на здравствените институции.

Седница беше одржана  на иницијатива на претседателот на ЗП Кочани, Ѓорги Серафимов. Присутните гости претседатели, му искажаа благодарност  за иницијативата и упатија честитки за обезбедените одлични услови за одржување на средба во време на пандемија.

*Архивска фотографија

Сподели: