Зрновци – Известување за расчистување на полски патишта и вади за наводнување

Се известуваат жителите на село Зрновци од понеделник 07.03.2022 година локалната самоуправа на Зрновци во соработка со АД Водостопанство подружница „Брегалница“ – Кочани, ќе продолжи со кастрење и расчистување на следните полски вади за наводнување :

Пиливорска вада
Дар Сокак
Бабареа вада
Морошка вада
Вада покрај Штипски пат
Вада за наводнување во м.в. Убаво поле

Воедно, Општина Зрновци и КЈП „Водна кула“ ќе изврши кастрење и расчистување на полските патишта покрај горенаведените вади и Лесковски пат по што ќе следи машинско уредување.

За таа цел сите сопственици на земјоделски површини кои граничат со горенаведените вади и полски патишта, а имаат посадено дрвја, доколку се во можност да извршат нивно кастрење како би ја олесниле работата на ангажираните работници.

Општина Зрновци

Сподели: