Зрновци: Конкурс за доделување на стипендии за студенти и ученици

Општина Зрновци објавува КОНКУРС за доделување на стипендии на новозапишани студенти од општина Зрновци и студенти кои веќе студираат на јавните високообразовни институции во Република Македонија и стипендии за ученици на самохрани родители и ученици на невработени родители од основно и средно образование од општина Зрновци .

Конкурсот трае 10 дена од денот на објавувањето.

Линк до конкурсот со клик ОВДЕ.

Сподели: