Избор на органи на Урбана заедница 3

Во вторник, 13 јуни, со почеток во 18 ч., во Клубот на пензионери во објектот „Колор“ ќе се одржи собир на граѓани на кој ќе се избираат органите на Урбаната заедница 3.

Во 19 ч., во Клубот на пензионери на ул. „Охридска“ (кај Панаѓурот), на собир на граѓани ќе се избираат органите на Урбаната заедница 9.

Се повикуваат граѓаните со право на глас од овие урбани заедници да учествуваат во изборот и со себе да понесат лична карта.

Сподели: