Известување за отстранување на времени објекти кои не се користат и не се во функција

Се известуваат корисниците на времени објекти на подрачјето на општина Кочани, кои не ги користат и не се во функција, да ги отстранат во рок од 30 (триесет) дена од денот на објавувањето на ова известување во локалните медиуми и на веб-страницата на Општина Кочани.

Доколку корисниците не постапат согласно ова известување Општина Кочани ќе ги отстрани времените објекти на нивен трошок.

Сподели: