Изградба на фекална канализациска мрежа во Оризари

Започнува реализацијата на проектот за изградба на делови од фекалната канализациска мрежа во населеното место Оризари.

Со проектот е планирано да се градат седум краци од канализацискиот систем, со вкупна должина од 595 м, на различни локации во Оризари.

Вредноста на инвестицијата е 7.788.000 денари, од кои 5 милиони денари се од Министерството за животна средина и просторно планирање, а останатите се од Буџетот на Општина Кочани.

Активностите на терен ќе се одвиваат во текот на летниот период.

Сподели: