КПС „Москито“ започнува со наплата на годишна членарина

КПС „Москито“ – Кочани започнува со наплата на годишна членарина за 2024 год.

Членарината е во износ од 500 ден. со уплата на сметка на Тутунска Банка – 210-0757571801-06

Цел на дознака „Членарина за 2024 год.“

Со уплата на членарина на клубот и потпишување на пристапница станувате член на КПС „Москито“.

Со зачленување добиватe:

  • Поефтин превоз
  • Учество во кампови
  • Обука за користење на планинарска опрема, вештини со јаже, движење по ферати и сл.

Се реализираат и велосипедски тури во Македонија и надвор од Македонија

КПС „Москито“ – Кочани

Сподели: