КЈП „Водовод“ Кочани – Известување

Сe известуваат и замолуват корисниците на комуналните услуги да заштитата на водомерот која била ставена во шахтата  врз водомерот од Ваша страна  за  превенција од замрзнување  се отстрани во најбрз можен рок, поради точно и  навремено отчитување на водомерот.

Овозможувањето на непречен пристап на водомерот е Ваша законска обврска.

Во спротивно, искажаните состојби нема да одговараат на реалната состојба и за истата нашето службено лице Читач-инкасатор нема да сноси одговорност.

Сподели: