Маркети за достава во општина Чешиново-Облешево

Маркети на територијата на Општина Чешиново Облешево кои ќе вршат достава за време на празниците:

1.с.Чифлик и цела територија на Чешиново-Облешево-МЈБ “РИЧ Маркети”
Време за нарачка: 10:00-21:00часот;
Контакт: 078/3981511;078/391571;
-Доо “Ден-Дал”
Време за нарачка: 09:00-19:00часот
Контакт:070/887927


2.с. Чешиново: ТП “Суки 17”-Чешиново
Време за нарачка: 09:00-12:00часот;
Контакт:070319898


3.с.Облешево: ТП “ТАШКОВ МИЛОВАН”
Време за нарачка: 09:00-17:00часот;
Контакт: 074/206266;

 1. с.Соколарци
  -ТП “НИКМАР”
  Време за нарачка: 10:00-15:00часот;
  Контакт: 078/356543;
  -“КИРЕ-АС” ДООЕЛ
  Време за нарачка: 11:00-16:00часот;
  Контакт: 071/635339;
 2. с.Жиганци: ЈТД “ТОШЕ ТРАНС”
 3. Време за нарачка: 08:00-12:00часот;
  Контакт: 070/973902;
 4. с.Уларци: ЈТД “НИКОЛА”
  Време за нарачка: 11:00-15:00часот;
  Контакт: 071/603663;
  7.с.Кучичино:” Свети Трифун” ДООЕЛ
  Време за нарачка: 08:00-15:00часот;
  Контакт: 070/217679;
 5. с.Спанчево: ТП “ЗОРАН М. ГИЧЕВ”
  Време за нарачка: 09:00-15:00часот;
  Контакт: 078/393901;
  9.с.Теранци: ДООЕЛ ДАБО АС
  Време за нарачка: 09:00-18:00часот;
  Контакт: 071/246051;
Сподели: