Маркети за достава во Општина Чешиново-Облешево

market

Маркети на територијата на Општина Чешиново Облешево што ќе работат со достава за време на празниците, односно на 25.05.2020 (понеделник ) од 08:00 до 19:00 часот:

1.с.Чифлик и цела територија на Чешиново-Облешево-МЈБ “РИЧ Маркети”
Контакт: 078/3981511;078/391571;
-Доо “Ден-Дал”
Контакт:070/887927
2.с. Чешиново: ТП “Суки 17”-Чешиново
Контакт:070319898
3.с.Облешево: ТП “ТАШКОВ МИЛОВАН”
Контакт: 074/206266;
4. с.Соколарци
-ТП “НИКМАР”
Контакт: 078/356543;
-“КИРЕ-АС” ДООЕЛ
Контакт: 071/635339; – “Соко-Зоко” Контакт: 071/269 749
5. с.Жиганци: ЈТД “ТОШЕ ТРАНС”
Контакт: 070/973902;
6. с.Уларци: ЈТД “НИКОЛА”
Контакт: 071/603663;
7.с.Кучичино:” Свети Трифун” ДООЕЛ
Контакт: 070/217679;
8. с.Спанчево: ТП “ЗОРАН М. ГИЧЕВ”
Контакт: 078/393901;
9.с.Теранци: ДООЕЛ ДАБО АС
Контакт: 071/246051;

Сподели: