Најава за вежбовни активности на Пониква

Во периодите од 15 до 17 јуни, 21 до 25 јуни и од 28 јуни до 2 јули 2021 година декларираната единица ВП 7925 Штип од Касарната „Јане Сандански“ – Штип ќе изведува вежбовни активности во реонот на рекреативниот центар „Пониква“, место викано Увала, кај патеката бр. 3.

При вежбањето на единиците во дел од обуката ќе се користи маневарска муниција.

Сподели: