Нов под за училниците во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ во Кочани

прегледи 1,275 Во шеснаесет училници во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ во Кочани, на вкупна површина од 895 м² ќе биде поставен нов самоливен епоксиден … Continue reading Нов под за училниците во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ во Кочани