Овластен судски преведувач од англиски на македонски јазик и обратно

Центарот за странски јазици „Мај скул тим“ нуди професионални и висококвалитетни судски преводи и толкување на документи и литература.

Овластен судски преведувач – Емилија Атанасова

КОНТАКТ
Тел. 078 838 232
Адреса: Ул. Пролетерски бригади бр. 46
e mail: my.school.team.doo@gmail.com

Сподели: