Овластен судски преведувач од македонски на англиски јазик и обратно

Постојан судски преведувач Петар Иванов нуди професионални и висококвалитетни судски преводи и толкување на документи и литература од македонски на англиски јазик и обратно.

Заинтересираните лица може да го контактираат на:

Тел. 078/546-646

Е-маил: ivanovpetar@outlook.com

Овластен судски преведувач – Петар Иванов

Сподели: