Од 4 – 7 мај – 10. издание на „Традиционални Ѓурѓовденски обичаи, песни и ора“

I. 04.05.2023 ГОДИНА (ЧЕТВРТОК)

 • 10:00 – 11:00h – Пристигнување на учесниците на Фестивалот од странство (ФА „Бијела“, Бијела, Херцег Нови, Црна Гора и МКЦ „Босна Арт“, Стјепан Поље, Грачаница, Босна и Херцеговина).
 • слободни активности

II. 05.05.2023 (ПЕТОК) – ФОЛКЛОРЕН КОНЦЕРТ ВО ЗРНОВЦИ

 • 14:30h – Пристигнување на учесниците на Фестивалот од Македонија (ФА „Китка“ Истибања; КУД „Сушевски Бисери“, Сушево; КУД „Подарешани Млади“ Подареш) и странство во домот на културата во Зрновци.
 • 15:30h – Дефиле на учесниците на Фестивалот по улиците на Зрновци.
 • 16:00h – Традиционални ѓурѓовденски игри во Етно паркот во Зрновци.
 • 16:30h – Фолклорен концерт во Етно паркот во Зрновци.
 • 18:30h – Дегустација на традиционални јадења.
 • 19:00 – 20:00h -Пристигнување на учесниците на Фестивалот од странство (КУД „Медвеџа“, Медвеџа, Трстеник, Србија)

УЧЕСНИЦИ

1. ФА „Љупчо Сантов“, играорна група Зрновци

2. ФА „Бијела“, Бијела, Херцег Нови, Црна Гора

3. МКЦ „Босна Арт“, Стјепан Поље, Грачаница, Босна и Херцеговина

4. ФТА „Пиринче“, Благоевград, Бугарија

5. МКД „Св. Кирил и Методиј“, Крањ, Словенија

6. ФА „Китка“ Истибања

7. КУД „Сушевски Бисери“, Сушево

8. КУД „Подарешани Млади“ Подареш

III. 06.05.2023 (САБОТА) – ФОЛКЛОРЕН КОНЦЕРТ ВО ОРИЗАРИ

 • 13:30h – Пристигнување на учесниците на Фестивалот од Македонија (КУД „Вера Јоциќ“, Македонска Каменица и Ансамбл „Керамичар“, Велес) и од страство во домот на културата во Оризари.
 • 14:30h – Дефиле на учесниците на Фестивалот по улиците на Оризари.
 • 15:30h – Традиционални ѓурѓовденски игри во река Масалница во Оризари.
 • 16:00h -Традиционални ѓурѓовденски обичаи (биење млеко, правење масло, традиционален ѓурѓовденски зелник), проследено со песни и ора во домот на културата во Оризари.
 • 18:00h – Дегустација на традиционални јадења.

УЧЕСНИЦИ

1. ФА „Љупчо Сантов“, играорна група Оризари

2. ФА „Бијела“, Бијела, Херцег Нови, Црна Гора

3. МКЦ „Босна Арт“, Стјепан Поље, Грачаница, Босна и Херцеговина

4. КУД „Медвеџа“, Медвеџа, Трстеник, Србија

5. МКД „Св. Кирил и Методиј“, Крањ, Словенија

6. КУД „Вера Јоциќ“, Македонска Каменица

7. Ансамбл „Керамичар“, Велес

IV. 07.05.2023 ГОДИНА (НЕДЕЛА)

 • 11:00 – 12:00h – Испраќање на учесниците на Фестивалот од странство.
Сподели: