Општина Виница објави повик за мобилизирање волонтери за справување со Ковид – 19

Општина Виница објавува повик за волонтери на локално ниво за борба против КОВИД-19 кои ќе бидат на располагање за помош на семејства кои се во изолација или не се во можност сами да си набават храна, лекови, намирници.
Пријавувањето да се изврши најдоцна до 10.12 2020 год. на тел: 033/363-294 од 08:00-16:00 часот секој работен ден.

Општина Виница

Сподели: