Осигурување, Инвестициски фондови, Кредитни промотори – Сѐ на едно место!

Потребно Ви е осигурување, информации за кредитни промоции и инвестициски фондови, Осигурително брокерско друштво „ВФП“ АД Скопје, Македонија е вашиот прв избор.

Компанијата е дел од меѓународната групација за финансиско советување „WVP Group“ со седиште во Грац, Австрија.

„ВФП“  АД Скопје, Македонија нуди можност да изберете Ваш личен осигурителен брокер.  Личниот брокер ќе Ви понуди објективна, непристрасна и најдобра понуда за Вас, финасиски заштеди, постојана стручна и професионална грижа за Вашите полиси и отштетни побарувања како и информации за новите поволности на осигурителниот пазар во Македонија.

„ВФП“ АД Скопје е партнер на сите регистрирани осигурителни компании во Македонија ( „Кроација осигурување“, „Граве“, „Триглав“, „Винер“, „Уника“, „Осигурување Македонија“, „Еуролинк“, „АД Осигурителна полиса“, „Сава“ и „Халк “ осигурување).

Преку своите партнери нуди:

Животно осигурување: Сите програми од компаниите од животно осигурување  

Неживотно осигурување: Сите програми од компаниите за неживотно осигурување  

Канцеларијата на „ВФП“ Македонија е лоцирана на улицата „Димитар Влахов“  Блок А (сутерен),  веднаш наспроти зградата на поранешна „Треска“ .

Сподели: