„Панда 1975“ – 4 години професионалност и квалитет на пазарот

Четиригодишен квалиет, професионалност и препознавање на пазарот – „Панда 1975“ год.

Успешна приказна зад која стои труд, посветеност и задоволни клиенти, „Панда 1975“ е првенче во Кочани за хемиско чистење и управување со стамбени згради!!!

„Панда 1975“ прва и единствена лиценцирана фирма управител во Кочани за вршење на дејности на управување со стамбени згради!!!!

Нуди одржување на хигиената во зградата на високо ниво, тековно одржување и сервисирање на заедничките простории преку вршење поправки од помал обем (промена на светилка, приклучоци, поправка на влезни врати, прозори) и сл.

За повеќе информации на тел. број
070/ 289 – 838

Меѓудругото Хемиско чистење „Панда“ нуди генерално, секојдневно, седмично и месечно чистење на стамбен и деловен простор, хемиско чистење, водено перење, сушење, бојадисување и пеглање на алишта.

На две локации во Кочани,
Ул „Роза Петрова“ 123
Ул. „Димитар Влахов“ 42

Сподели: