Папазов: Промовираме проекти во делот на урбанизмот и животната средина

УРБАНИЗАМ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

Кочанчани ќе ја препознаат новата позитивна енергија и масовно ќе дадат подршка на нашите политики по однос на животната средина и урбанистичките решенија.

НОСЕЊЕ НА НОВИ ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

По донесувањето на новиот Генерален урбанистички план на град Кочани во 2015 година се јави потреба на донесување нови Детални урбанистички планови на ново формираните градски четврти. За да се задоволат потребите на граѓаните ќе се посвети посебно внимание на ова со цел да се забрзаат овие постапки со што ќе се овозможи и поинтензивна градба.

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ ЗА ИЗВЕДБА НА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ФАСАДИ/РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КРОВНИ ПОВРШИНИ НА ОБЈЕКТИ ЗА КОЛЕКТИВНО ДОМУВАЊЕ

Со субвенционирањето за изградба на енергетско ефикасни фасади и реконструкција на кровни површини кај објектите за колективно домување, ќе ги подобриме условите за живот на граѓаните на Општина Кочани.

АФИРМИЦИЈА НА МАСОВНО ПОШУМУВАЊЕ

Почиста и здрава животна средина за нас е врвен приоритет и затоа целосно ќе се посветиме на масовно пошумување.

РАЗВИВАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СОБИРАЊЕ,
СЕЛЕКТИРАЊЕ И ТРЕТМАН НА ОТПАДОТ

ЗАМЕНА НА СИТЕ НЕСТАНДАРДНИ
САДОВИ ЗА СОБИРАЊЕ НА ОТПАД

ЗАТВОРАЊЕ И КОНЗЕРВИРАЊЕ НА ЃУБРЕ И ИЗГРАДБА НА ЕКО-ПАРК НА М.В. ТУПАНЕЦ

Со изградбата на ново планираната регионална депонија, во Кочани ќе се изгради нова претоварна станица за транспорт на отпад, а сегашната Депонија ќе треба да се затвори и конзервира, а на нејзиното место ќе изградиме еко-парк со што овој простор би добил сосема нов лик.

ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА РЕГИСТАР НА ЗАГАДУВАЧИ НА ВОЗДУХОТ И ПОЧВАТА ВО ОПШТИНАТА

Ова е шанса за сите нас да создадеме промени, и нова иднина за сите во Кочани.

Љупчо Папазов, кандидат за градоначалник на општина Кочани со советничка листа

Видео изјава можете да погледнете со клик ОВДЕ.

Сподели: