Почнува реконструкцијата на седум улици во Кочани

Почнува реконструкцијата на седум улици во градот:„Четврта македонска бригада“ (260 м),  два крака на улицата „Маршал Тито“ (крак 1 – 90 м и крак 2 – 130 м), „Илинденска“ (250 м), „Плачковица“ (190 м), „Коста Рацин“ (220 м) и „9 Мај“ (570 м).

Градежната механизација на изведувачот „Стоименов“ веќе се наоѓа на „9 Мај“, улица која е во мошне критична состојба. Средствата за реконструкција на седумте улици се обезбедени од општинскиот буџет, преку Програмата за уредување на градежното земјиште за 2020 година.

Сподели: