Предадено во употреба ново детско игралиште во градинката „Ѕвездички“ во Облешево

Денес во просториите на општина Чешиново-Облешево се потпиша Договорот за примопредавање на донација – Инклузивно детско игралиште со реквизити и опрема поставено во општинската детска градинка Ѕвездички -клон Кокиче.

Игралиштето е опремено со дрвена куќичка со скала, лулашки, двојна клацкалка изработени од дрво, лулашки со седишта и други реквизити.

Изградбата на овој парк се реализираше во рамки на проектот за социо-економско зајакнување на лица со попреченост од руралните средини „ From Disability to FoodAbility“ кој се имплементираше со донација од Националната федерација на фармери Скопје, а финансиски поддржан од Шведска организација за развој We effect и Radiohjalpen.

Општина Чешиново – Облешево

Сподели: