Прекин во електроснабдувањето за вторник (06.04.2021)

За в вторник (06.04.2021 година) поради реконструкција и модернизирање на дистрибутивната мрежа од страна на екипи на „Електродистрибуција“ во Општина Кочани прекини во снабдувањето со електрична енергија ќе имаат:

Од 08:00 – 10:00 часот – „Атом“ Стопански двор, населба „Текешински лозја“, населба „Монополски бавчи“.

Од 09:00 – 11:30 часот – населба Оризари м.в. „Витоша“ и пат за м.в. „Добра Вода“

Сподели: