Прекин во електроснабдувањето

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 21.04.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

Од 08:05 до 15:00 часот, корисниците од селата Оризари и Пресека како и нас.Усова Чешма во Кочани (опш.Кочани);

Од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Пантелеј, Бање, Тркање и Нивичани (опш.Кочани);

Сподели: