Прес-конференција на движењето „Одлучно за промени“ на ЛДП-ДОМ

Драги пријатели, почитувани сограѓани!

Граѓанското движење „ОДЛУЧНО ЗА ПРОМЕНИ“ предводено од ЛДП и ДОМ ќе настапи на претстојните локални избори со своја советничка листа составена од вредни и чесни луѓе, ценети во средината во која што живеат и работат.

Најнапред сакаме да истакнеме дека нашата советничка коалиција не поднесе барање за добивање простор за бесплатно лепење плакати од причина што ние воопшто и нема да лепиме плакати. Промовирајќи се како зелена коалиција т.е. давајќи приоритет на еколошките проблеми, сметаме дека не е во ред да ја загадуваме животната средина и да го нагрдуваме нашиот град. Особено ако се има во предвид дека дел од плакатите ќе бидат искинати од политичките противници а дел нема да можат да се отстранат по изборите.

За нашите заложби во склоп на Советот на Општина Кочани, ќе ве информираме со тематски прес конференции и соопштенија, па затоа сега само ќе ги споменеме главните цели кон кои ќе бидат насочени нашите активности.

Движењето „ОДЛУЧНО ЗА ПРОМЕНИ“ посебно ќе се залага за:

 1. Здрава животна средина (детектирање на сите загадувачи)
 2. Повеќе зелени површини во урбаните средини
 3. Регулирање на коритото на Кочанска Река
 4. Ревегетација на опожарените површини
 5. Затворање на сите диви депонии,
 6. Засилена контрола на испуштањето отпадни води
 7. Навремено третирање против комарци
 8. Поддршка на производство на здрава храна
 9. Решавање на проблемот со недостаток на паркинг места
 10. Велосипедски патеки
 11. Фитнес справи и урбана опрема во секој училишен двор
 12. Стипендии за најдобрите средношколци
 13. Реконструкција и заживување на ловниот дом
 14. Поддршка на граѓанските здуженија и спортски друштва
 15. Подигање на квалитетот на живот на ранливите групи на граѓани (лица со хендикеп, самохрани мајки и др.)
 16. Развој на образовен и еко-туризам
  Почитувани. Вие сте возрасни и разумни луѓе. Не дозволувајте некој ДРУГ да ви кажува што е најдобро за ВАС. ОДЛУЧЕТЕ сами и направете го вистинскиот избор.
  Ви благодарам.
Сподели: