Работен состанок од областа искористување на геотермални ресурси со кои располага Општина Кочани

Денеска во просториите на Геотермалниот систем „Геотерма“ во с. Долни Подлог, беше остварена работна средба со градоначалникот на Општина Кочани, Љупчо Папазов и претставникот на Делегацијата на Европската Унија во Република С. Македонија, г-дин Давиде Биксио, програмски офицер за проекти од областа на инфраструктурата посветени на климатските промени, животната средина и природните ресурси.

Најпрвин беше презентиран процесот на искористувањето на геотермалната вода од геотермалниот систем, а посебен дел од состанокот беше посветен на можностите за искористување на геотермалниот потенцијал за производство на електрична енергија. Од страна на стручните служби на КЈП „Водовод“ – Кочани беше презентирана студијата изработена од Чешката фирма „Карбон редукс“ во соработка со експерти од Академијата на науките од Република Украина.

На работниот состанок беше искажана заинтересираноста за понатамошна соработка, а се направија и почетни контакти за реализација на проекти од областа на искористување на потенцијалот на геотермалните ресурси со кои располага Општина Кочани.

Сподели: