Работилница за врсничко насилство во Виница

Во рамки на Деновите на психологијата, Центарот за креативен развој едукација и психотерапија Апекти- исоток во соработка со основните и средното училиште во Виница во петокот спроведе работилница на тема „Превенција на врсничко насилство – булинг“ за учениците од осмо и девето одделение од основните и прва година од  гимназијата „Ванчо Прке“ од Виница.

Работилницатата имаше за цел зголемување на информираноста и свесноста на младите за постоењето на проблемот со булингот во училиштата, за видовите насилство, како се манифестира и за последиците кои се јавуваат како резултат на булингот.

Истата беше спроведена од м-р. Радмила Манчевска психолог-психотерапевт од Центарот за креативен развој едукација и психотерапија Аспекти-исток за Кочани и Виница  и Убавка Петкова – педагог во СОУ „Ванчо Прке“ – Виница.

Работилницата беше  во организација на Комисијата за еднакви можности при Советот на Општина Виница и Координативното тело, а на истата присуствуваа 35 ученика. Од добиените податоци ќе се подготват соодветни превентивни програми за понатамошно делување.

Сподели: