Радиоаматери од Кочани за време на пожарите активно вклучени во Радиомрежата за опасност како поддршка на надлежните институции

Преку таканаречени радиоаматерски скедови, радиоаматери од Кочани и Македонија на дневна основа меѓусебно споделуваат информации во врска со состојбите со пожарите во државата со што … Continue reading Радиоаматери од Кочани за време на пожарите активно вклучени во Радиомрежата за опасност како поддршка на надлежните институции