Раст на цените за сметководствени услуги како резултат на инфлацијата

Сметководителите со соопштение дека цените за услугите ќе се усогласуваат во согласност со процентот на инфлацијата во земјата.

Просечната инфлација во периодот јануари – август 2022 година изнесува 11,6% на годишно ниво и главно произлегува од надворешни фактори на страната на понудата.

Инфлацијата продолжила да расте во земјава и во текот на октомври 2022 година достигнувајќи 19,8 отсто, согласно Државниот завод за статистика.

Цените за сметководствени услуги ќе претрпат промени во зависност од процентот на инфлација, а не како резултат на зголемениот обем на работа во фирмите.

Кај фирмите кои имаат зголемен обем на работа порастот на цените на сметководствените услуги си доаѓа последователно.

Здружение на сметководители -Кочани

Сподели: