Реконструкција на повеќенаменски игралишта во Тркање, Грдовци и Прибачево

Во тек е реконструкцијата на спортски повеќенаменски игралишта во три населени места: Тркање, Грдовци и Прибачево.

Повеќенаменското игралиште што се наоѓа во близина на училишната зграда во селото Грдовци ќе биде асфалтирано и оградено, а огради ќе се постават и на спортските игралишта во селата Прибачево и Тркање. Терените ќе бидат подобрени со функционални елементи – стативи и кошеви.

Сподели: