Руен Инокс Автомобиле ВРАБОТУВА

Руен Инокс Автомобиле има слобони две работни места со ВСС – Машински инженер и пет работни места со ССС машински техничар.

Работно време од понеделник до петок од 07-15 ч.

За повеќе информации директно во компанијата.

Сподели: