Се врши прекоп за колекторско поврзување на канализационата мрежа од с. Тркање до Пречистителната станица

Деновиве се врши поголем зафат на градежна работна активност, изградба на колекторско поврзување на канализационата мрежа од с. Тркање до Пречистителната станица со бушење под железничката пруга и пристапниот пат.

Станува збор за канализациона мрежа во село Тркање, проект со кој се реши долгогодишен проблем со канализацијата во с. Тркање.

Должината на колекторот е околу 3км, а инвеститор е Швајцарската агенција за економса соработка – СЕКО.

Сподели: