Социјално загрозени семејства од Кочани ќе бидат ослободени од партиципација за детска градинка

Детската градинка „Павлина Велјанова” од Кочани ќе ослободи социјално загрозени ромски семејства од плаќање партициципација за целодневен престој на нивните деца во учебната 2020/2021 година.

Во рамки на проектот „Инклузија на деца Роми во предучилишно образование”, предвидено е бесплатен престој во градинката да се обезбеди за 25 деца Роми, на возраст од три до шест години, чии родители се во категоријата на висок социјален ризик.

-Проектот претставува продолжение на веќе воспоставената практика од изминатите неколку години за згрижување и едукација на ромските деца чии семејства не се во можност тоа да им го обезбедат. Притоа, неопходно е да бидат исполнети соодветни критуериуми, а за приемот на децата ќе решава посебна комисија во која има претставници и од локалната самоуправа и од невладиниот сектор. Дечињата ќе бидат сместени во објектите на градинката, „Цветови” кај Градскиот пазар и „Ѕвездички” кај населбата Усова Чешма, истакна Едита Миткова, директорка на градинката „Павлина Велјанова”.

Трошоците за престој на децата Роми ќе бидат покриени со сопствени финансиски средства на градинката, а согласнот за тоа треба да даде и Советот на Општината.

Миткова нагласи дека редовно се врши дезинфекција и дезинсекција на сите простории во петте објекти на градинката, што е дел од мерките за здравствена заштита од коронавирусот. Исто така, завршени се и другите технички подготовки за прием на децата и за почеток со нормална работа, а за што се чека одлука од ресорното министерствто.

Сподели: