Со промоција на делото „Зошто станав калуѓерка“ одбележан Меѓунардониот ден на мајчиниот јазик

По повод Меѓународниот ден на мајчиниот јазик 21 февруари, денес во библиотека „Искра“ се одржа промоција на книгата „Зошто станав калуѓерка“ од авторката  Ленче Китанова.

Книгата е типично женски роман во кој е опишана судбината на една жена, која по тортурата од својот маж станува калуѓерка. Како што истакна авторката, пораката на романот е да се простува и љуби, бидејки само така се станува подобар човек.

За романот зборуваше и промоторот на книгата  м-р Љупка Стојменова, со свој осврт, во кратки црти го презентираше литературното дело, пред љубителите на пишаниот збор.

Пред промоцијата  во чест на одбележувањето на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, зборуваше и Кристина Ѓоргиевска Атанасова, библиотекар од  „Искра“ која истакна дека јазикот е суштински белег и културно наследство на секој народ, со кој се обеденуваат духовната и материјалната култура на човештвото. Атанасова додаде дека  јазикот е неизбежен дел од културната меморија на еден народ, независно од тоа дали е голем или мал и истиот треба да се негува и промовира.

Меѓународниот ден на мајчиниот јазик 21 февруари е прогласен на 30-тата конференција на УНЕСКО во 1999 година , како начин за промоција на мајчините јазици во светот.

И.Матеничарски


Сподели: