Увид во реконструкцијата на јавните чешми во Општина Чешиново- Облешево

Градоначалникот на Општина Чешиново – Облешево Горанчо Крстев денеска изврши увид на градежните активности  за обнова на старите јавни чешми, во рамки на проектот за реконструкција и партерно уредување на јавните чешми во општината.

Според проектот планирано е да се реконструираат чешми во селата Бурилчево, Бања, Спанчево, Соколарци и Теранци во вредност од околу 1,2 милиони денари, средства обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој како и од буџетот на општината.

Со реконструкцијата ќе се  обезбеди нормален доток на вода како и изградба на мини паркови со соодветна урбана опрема.

Градежните работи планирано е да завршат до средината на декември .

Сподели: