Услови за користење

„Гласно“ Ви овозможува користење на содржините на својот интернет портал кои се регулирани со овие Услови за користење и важат за сите содржини, страници, услуги, кои се во сопственост на „Гласно“. Со користењето на интернет порталот на „Гласно“, неговите страници, содржини и услуги се смета дека корисниците во секој момент се запознаени со овие Услови за користење и дека во целост ги разбираат и прифаќаат.

Почитувани,

Дозволено е бесплатно преземање на информативни содржини од „Гласно“ само под следните услови:

– дозволено е да се преземе наjмногу 25% од содржината на текстот

– на крајот од преземениот текст, треба да се објави реченицата „Целиот текст прочитајте го ТУКА“, а со зборот „ТУКА“ да се поврзе  линк до оригиналниот текст на „Гласно“.

– дозволено е да се преземат најмногу две содржини дневно.

Преземање авторски фотографии е дозволено само со устен или писмен договор со порталот „Гласно“.

Со почит „Гласно“