Учесниците во проектот „Smarter than technology“ со заедничка активност промовираа фамилијарни вредности и паметно користење социјални мрежи

Учесниците во проектот „Smarter than technology“ на Еразмус + програмата преку заедничка активност на социјалните мрежи имаа за задача да споделат фотографија со својата фамилија, заради промовирање на семејните вредности, зачувување на традиционалното семејство како и можност да се покаже на јавноста дека социјалните мрежи можат да се користат и за позитивни нешта.

Учесниците од СОУ „Љупчо Сантов“ заеднички со нивните врсници од Турција, Италија, Норвешка, Романија и Словачка вчеравечер во периодот од 20:00 до 21:00 ч. на социјалните мрежи фејсбук, инстаграм и твитер споделуваа фамилијарни фотографии под хаштагот #wastehfamiyactivities. Со ова тие испратија порака за важноста на семејната заедница како и позитивен начин  на користење на модерната технологија за подигање на свеста за значењето на семејството.

Учесниците во кампањата на следната размена во Романија ќе ги презентираат резултатите од активноста, односно колку учесници споделиле фотографија, до колку луѓе допреле нивните објави и дали целта на кампањата е постигната.

Проектот предвидува промовирање на активноста на локалните медиуми, а учесниците по нивна иницијатива за оваа промоција го одбраа токму интернет порталот glasno.mk.

И.Матеничарски

*фотографиите се испратени и објавени со дозвола на учесниците на активноста.

______________________________________________________________________________________________________

The participants in the Erasmus+ project “We are smarter than technology” collectively took part in an activity with their families- sharing pictures with members of their family on social media. The goal of this activity was to promote family values, maintain tradition as well as to show the public that social media can be used in a positive way.

The students from Ljupcho Santov along with their peers from Turkey, Italy, Norway, Romania and Slovakia last night from 8 till 9pm shared family pictures with the hashtag #wastechfamilyactivities. With this they sent a message about the importance of family and the ability to use modern technology in emphasising this.

The participants in the next mobility in Romania will have a chance to present the results from this activity i.e. how many students actually shared a photo, how many people have seen their post and have they accomplished their goal.

The project encouraged promoting this activity through local media, the participants on their own initiative decided to promote this activity on the internet portal glasno.mk .

I.Matenicharski

*The photos were sent and posted with permission from the students who participated in the activity.

Сподели: