Членови на „Нико“ на семинар за тренерски лиценци и педагошки пристап во работа

Клубот за Реал Аикидо ,,Нико”-Кочани, со тренерот Николчо Гоцев 2 ДАН, во саботата учествувааа на семинарот и тренерска школа за црни и кафеави појаси во Битола. На успешниот семинар и тренерска школа учесниците се здобија со тренерски лиценци и побогати знаења од областа на педагошкиот пристап на тренерот со неговите ученици.

Семинарот беше под покровителство на Реал Аикидо Федерацијата на Македонија на чело со претседателот Ѓуро Илиќ 7 ДАН.

И.Матеничарски

Сподели: