Јавна трибина за изградба на дом за престој на незгрижени лица

Во вторник, на 22 февруари 2022 година, со почеток во 17 часот, во салата на Мултикултурниот центар во Кочани, Општина Кочани организира јавна трибина за граѓаните од Градска четврт 5.

Предмет на трибината е проектот за изградба на дом за престој на незгрижени лица, намена А3 – групно домување.

На трибината, стручните служби на Општина Кочани ќе ги запознаат граѓаните со проектот за изградба на дом за престој на незгрижени лица, а граѓаните ќе можат да даваат свои мислења и предлози.

Сподели: