Јавното осветлување во Кочани се враќа во првобитната состојба

Општина Кочани, преку изведувачот на работите „Електрика“, работи на вклучување на уличните светилки кои во периодот на енергетската криза без исклучени.

Според надлежните општински служби се работи реонски и постапно во функција ќе бидат вратени сите улични светилки во градот и во населените места.  

Општина Кочани

Сподели: