Јавно извинување на советникот Аки Акиов до градоначалникот Љупчо Папазов

Би сакал да изразам јавно извинување до Градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов во однос на изнесени квалификации на 06.04.2023 год. на седницата на Советот околу тендерите и парите беше кажано во популистички и политичка конотација.

Го изразувам јавното извнување до Градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов.

За евентуални последици по угледот и честа на Љупчо Папазов се надевам дека ова мое извнување ќе биде во целост прифатено .

Со почит,

Аки Акиов Советник во Советот на Општина Кочани

Сподели: