„Јунајтед Јут“: Успешно реализирана работилницата М1 –„Како да се стекне стабилност за време на промени“

Успешно реализирана работилницата М1 –„Како да се стекне стабилност за време на промени“.

Работилницата М1 се одржа во спортската сала во Кочани со почитување на сите мерки за заштита и безбедност на учесниците.

Активностите започнаа со воведна презентација на организаторот Јунајтед Јут кој што ја прамовираше својата работа но и преку видео промоција ги престави Ерасмус+ можностите за млади и младински работници.  Организаторот ги промовираше проектите на кој што е Е+ партнер и преку кои младите можат да се промовираат пред интернационална средина и меѓународен тим.

Во следниот дел од активностите беше промовирана презентација за успешна комуникација и промоција на информации за време на промени и стекнување на стабилност во процес на ограничен социјален живот и социјализација помеѓу младите. Преку оваа презентација учесниците се доближија до следните методологии:

  • Процес на саморефлексија – процесот кој што може да им помогне да го зајакнат своето знаење но и да истражат нови работи за кои се интересираат
  • Процес на користење на бележник – методи за запис на работи кои што треба да бидат реализирани но и подобрување на самодовербата и мотивацијата за работа
  • Доближување до методот на Јохари – моделот на прозорецот Јохари се користи за подобрување на перцепцијата на поединецот врз другите. Овој модел се заснова на две идеи; довербата може да се стекне со откривање на информации за вас пред другите и учење од нивните повратни информации
  • Модел на Вивер – Овој модел го објаснува процесот за тоа како пораката се испраќа од еден до друг извор и се обидува да ја објасни динамиката што трае игра кога две или повеќе луѓе комуницираат заедно

Учесниците со поголемо Ерасмус+ искуство споделија свои лични искуства како Е+ програмата им помогнала да се промовираат пред пазарот на трудот но и да се стекнат со нови пријателства кои што и до ден денеска се активни со одржлив контакт и соработка. Учесниците имаа можност да споделат свои лични искуства со кои се соочиле за време на ограничениот социјален живот но и промовираа животни ситуации со кои се соочиле.  Дебатата промовираше идеи и лични искуства кои досега за голем број од младите од Кочани биле анонимни и непознати. Во финалната фаза, учесниците имаа можност да ги проверат своите знаења во областа на финална евалуација учествувајќи во Кахут квиз одговарајќи на прашања поврзани со темата на работилницата.

ЗГ „Јунајтед Јут“ – Кочани

Сподели: