„Фудбал Старс“ врши упис на нови членови

Фудбалската школа „Фудбал Старс“ врши упис на нови членови во машка и женска категорија на возраст од шест до дванаесет години. Тренинзите ќе ги водат лиценциран тренер Станкица Атанасова која воедно е и дипл. проф. по физичко образование и здравје и Симеон Митев координатор и лиценциран тренер.

Заинтересираните можат да се пријават на телефонските броеви:

Станкица 077/580-404 и Симеон 078/242-633

Сподели: