26 награди за учениците на „Ристо Јуруков“ на Меѓународниот фестивал ,,Сергеј Михајлов” во Штип

Почитувани,

На петтиот Меѓународен фестивал со натпреварувачки карактер ,,Сергеј Михајлов” Штип, ученици од нашето училиште освоија ДВАЕСЕТ И ШЕСТ НАГРАДИ од кои: 21 прва, 4 втори и 1 трета награда.

Во дисциплина ТЕОРИЈА НА МУЗИКА:

  • Бјанка Димов VI oдд. – ПРВА НАГРАДА,
  • Јован Цветанов VI – oдд. – ПРВА НАГРАДА,
  • Леонтија Гаврилова VIII oдд. – ПРВА НАГРАДА,
  • Климент Филипов VIII oдд. – ПРВА НАГРАДА,
  • Јана Филипова IX oдд. – ПРВА НАГРАДА,
  • Јован Божинов IX oдд. – ПРВА НАГРАДА,

ментор наст. Благој Николов.

Во дисциплина ПИЈАНО:

  • Анастасиа Хаџи Паунова IV одд. – ПРВА НАГРАДА

класа наст. Дејан Стојанов

     –    Јован Христов IV одд. – ПРВА НАГРАДА

     –    Макарија Иванова VI одд.- ПРВА НАГРАДА

     –    Ана Митев VI одд.- ПРВА НАГРАДА

класа м-р Марија Лазарова

     –    Марија Пејчева – ПРВА НАГРАДА

     –    Милана Стаменкова – ПРВА НАГРАДА

     –    Ана Пејчева – ВТОРА НАГРАДА

класа м-р Драгана Карова Ангелова

     –    Јован Божинов IX одд- ПРВА НАГРАДА

     –    Јован Цветанов VI одд. – ПРВА НАГРАДА

класа наст. Душан Стојанов

     –    Михаил Стаменков IV одд.  – ПРВА НАГРАДА

     –    Теодора Захариева V одд. – ВТОРА НАГРАДА

     –    Надица Апостолова VI одд.- ПРВА НАГРАДА

     –    Андреа Димитрова VI одд.- ПРВА НАГРАДА

     –    Миа Михаилов IX одд.- ВТОРА НАГРАДА

     –    Јана Филипова IX одд. – ПРВА НАГРАДА

класа м-р Елизабета Ѓеорѓиева

     –    Илина Трифунова III одд. – ПРВА НАГРАДА

     –    Ева Петрова IV одд. – ВТОРА НАГРАДА

класа наст. Стефан Стефанов

Во дисциплина ЧЕТИРИРАЧНО ПИЈАНО:

  •    Ана Пејчева VIII одд. класа м-р Драгана Карова Ангелова и Јана

Филипова IX одд. класа м-р Елизабета Ѓеорѓиева – ПРВА НАГРАДА

Во дисциплина ГИТАРА:

  • Антонија Апостолова III одд. – ПРВА НАГРАДА

класа наст. Зоран Христов

Во дисциплина ХАРМОНИКА:

  • Илија Ванчевски III одд. – ТРЕТА НАГРАДА,          

класа наст. Давид Велков

Викендов тројца наши ученици ќе земат учество на Деветтиот интернационален фестивал Полихимниа во Скопје (дисциплини флејта и пијано), а следната недела, на 25 и 26 април ќе се одржи Државниот натпревар на кој ќе земеме учество во дисциплините пијано и теорија на музика.

Од денес, 17.04.2024, започнува манифестацијата МУЗИЧКА СРЕДА. Следни концерти во оваа манифестација се планираат на 15.05.2024, 22.05.2024 и 29.05.2024.

Им посакуваме успех на сите учесници на претстојните натпревари и настапи им посакуваме многу успех и да продолжат да уживаат во музиката.

Благодарност и до сите локални медиуми кои постојано ги промовираат постигањата на нашите ученици.

Со почит, 

ООМУ „Ристо Јуруков“ Кочани

Сподели: