30 улици во Кочани ќе добијат нов асфалт

Околу 13 км асфалт треба да биде поставен на улици и патишта во градот Кочани и во населените места во 2020 година.

Од најавените 30 улици за изградба во тековната година, за 17 веќе е избран изведувачот, јавните набавки се во тек за осум улици, а два патни правци се во фаза на градба. За малкуте останати, наскоро ќе почне тендерската постапка за изведувач.

Тринаесет улици ќе се асфалтираат во градот и тоа во местата Прокарка, Варница, Лесна индустрија, Усова Чешма, во близина на Споменикот на слободата и кај Старата филтер станица. Се чекаат соодветни временски услови за да започнат градежните активности на десет улици во селата Оризари, Тркање, Долни Подлог, Мојанци и Прибачево.

Во руралниот дел ќе се асфалтираат по 2 км од месноста Крушка до Ајдар и од Оризари до Добра Вода.

За најавената градежна офанзива за изградба на улици во Кочани се наменети околу 125 милиони денари, од кои дел се и од општинскиот буџет.

Состојбата дополнително ќе се подобри со реконструкцијата на уште девет улици во градот. Ќе се отстрани горниот слој на асфалтот и ќе се постави нов на делови од улиците: „Раде Кратовче“, „Гошо Викентиев“, „Тодосија Паунов“, „4 Македонска бригада“, два крака на улицата „Маршал Тито“, „Илинденска“, „Плачковица“, „Коста Рацин“ и „9 Мај“, за што, според првичните проценки се потребни околу 46 милиони денари, испланирани средства по разни основи.

Со Програмите за уредување на градежно земјиште, за помалите улици во градот и во населените места, каде пристапот на механизацијата за асфалтирање е отежнат, е планирано бетонирање.

 1. „Кирил и Методи“–Кочани, кај Споменикот на слободата (избран изведувач)
 2. „Борис Ефтимов“– Кочани, Варница (јавната набавка за изведувач е во тек)
 3. „Васил Главинов“– Кочани, Белско Маало(јавната набавка за изведувач е во тек)
 4. „Искра“ крак 1, исток– Кочани, Усова Чешма(избран изведувач)
 5. „Искра“ крак 2, исток–Кочани, Усова Чешма (јавната набавка за изведувач е во тек)
 6. „7 Септември“– Кочани, Усова Чешма, (јавната набавка за изведувач е во тек)
 7. „Карпошово востание“– Кочани, Усова Чешма (јавната набавка за изведувач е во тек)
 8. „Крум Вранински“–Кочани, Усова Чешма (јавната набавка за изведувач е во тек)
 9. „9 Мај“ крак– Кочани, под старата Филтер станица(јавната набавка за изведувач е во тек)
 10. „560“– Кочани, Лесна индустрија(избран изведувач)
 11. „565“ крак– Кочани, Лесна индустрија (јавната набавка за изведувач е во тек)
 12. Довршување на ул. „558“ („Петар Синадинов“) и спојот со ул. „Скопска“ – Кочани, Прокарка(избран изведувач)
 13. Довршување на ул. „Скопска“– Кочани, Прокарка(избран изведувач)
 14. „Стефка Тасева“, „Скоевска“, „555“ – Кочани, Прокарка(избран изведувач)
 15. Локален патКрушка – Ајдар – с. Полаки (избран изведувач)
 16. Локален патАнтура –  с. Мојанци (работите се во тек)
 17. Локален пат Оризари – Добра Вода(работите се во тек)
 18. „Михајло Арсов“ – с. Прибачево (избран изведувач)
 19. „Раде Кратовче“крак 1– с. Оризари (избран изведувач)
 20. „Раде Кратовче“крак 2– с. Оризари (избран изведувач)
 21. „АСНОМ“крак 1– с. Оризари (избран изведувач)
 22. „Тоде Паунов“– с. Долни Подлог(избран изведувач)
 23. „Маршал Тито“– с. Мојанци (избран изведувач)
 24. „Ангел Стојчев“ – с. Тркање (избран изведувач)
 25. „Ангел Донев“ – с. Оризари (избран изведувач)
 26. „Маршал Тито“ крак 1 – с. Тркање(избран изведувач)
 27. „Борис Ефтимов“– с. Тркање (избран изведувач)
Сподели: